Większe-7.png
spo0.png
Untitled-Artwork 1.jpg

Pomoc konsumencka (źródło: dlakonsumenta.pl)

2dkpl_logo.png

W sprawach ogólnych

 • Infolinia Konsumencka:

  • w sprawach prostych bez analizy dokumentów,

  • nr tel.: 801 440 220 oraz 22 290 89 16,

  • czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 18:00,

  • opłata wg taryfy operatora.

 • Konsumenckie Centrum E-porad:

 • Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej:

  • w sprawach prostych oraz wymagających analizy dokumentów,

  • wykaz Inspektoratów dostępny jest pod adresem www.uokik.gov.pl/wiih

 • Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów:

  • sprawy proste oraz wymagające analizy dokumentów,

  • wystąpienia do przedsiębiorców oraz pisma procesowe,

  • wykaz rzeczników dostępny jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl/rzecznicy. Ponadto adres do rzecznika można uzyskać dzwoniąc na Infolinię Konsumencką

 • Europejskie Centrum Konsumenckie:

  • sprawy transgraniczne, które dotyczą sprzedawców z obszaru Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii,,

  • pomoc prawna dotycząca sporów ponadgranicznych,

  • strona internetowa: konsument.gov.pl

Porady specjalistyczne

 • Rzecznik Finansowy:

  • w sprawach z zakresu ubezpieczeń i finansów,

  • nr tel. 22 333 73 26-27,

  • adres strony internetowej: www.rf.gov.pl

 • Centrum Informacji Konsumenckiej przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej:

  • w sprawach telekomunikacyjnych,

  • nr tel. 22 330 40 00,

  • adres strony internetowej: www.cik.uke.gov.pl

 • Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych:

Pomoc na etapie sądowym

​Jeżeli nie udało się Państwu polubownie rozwiązać konfliktu z przedsiębiorcą i chcą Państwo dochodzić swoich praw w sądzie albo przedsiębiorca pozwał Państwa do sądu, nieodpłatną pomoc prawną na etapie sądowym świadczy Stowarzyszenie AQUILA z Wrocławia. Informacje na ten temat znajdą Państwo pod numerem telefonu 71 74 000 22 oraz na stronie internetowej http://prawo-konsumenckie.pl/.

Sprawy nieindywidualne

Jeśli konsument podejrzewa, że przedsiębiorca swoim działaniem narusza zbiorowe interesy konsumentów, może złożyć pisemne zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w Warszawie. Zawiadomienie jest jedynie sygnałem dla Prezesa UOKiK dot. stosowania praktyk i tylko od niego zależy czy postępowanie zostanie wszczęte czy też nie. Jako osoba zgłaszająca konsument nie jest stroną postępowania i nie zostanie poinformowany o jego wynikach. UOKiK nie udziela porad konsumentom ani nie rozstrzyga indywidualnych sporów z przedsiębiorcami

 
Untitled-Artwork-11.png
Untitled-Artwork-4.png